SİLO SİSTEMLERİ

Yaşam Konforunuza Değer Katar

 
 

Ana Sayfa

SERETEKS Hakkında

Ürünler & Üretimler

Genel Bilgiler

Foto Galeri

İletişim Yolları

     

 
   
 
 
Çimento Esaslı Zemin Sertleştiriciler

» Duracem SN Silis Agregalı

» Duracem SK Silis Agregalı

» Duracem SY Silis Agregalı

» Duracem KN Kuvars Agregalı

» Duracem KK Kuvars Agregalı

» Duracem KY Kuvars Agregalı

» Duracem KRN Korunt Agregalı

» Duracem KRK Korunt Agregalı

» Duracem KRY Korunt Agregalı


 
Duracem KK Kuvars Agregalı

 

ÜRÜN TANIMI:

Mineral bazlı, silis agregalı, çimento, pigment ve kimyasal katkılar içeren kullanıma hazır, kendiliğinden renkli, beton zeminler için yüzey sertleştirici. Aşınma direnci gereken yüzeylerde zemin döşemeleri ve şapların güçlendirilmesi, yüzey tozumasını engellemek ve estetik bir görünüm sağlamak için taze betona monolitik olarak uygulanır. Depolar, rıhtımlar, yoğun trafik yolları, fabrika zeminleri, tersaneler, uçak hangarları, yaya yolları, kaldırımlar, atölye zeminleri, park alanları, istasyonlar, garajlar vb. alanlarda kullanılabilir

Kullanım Alanları:

· İç ve dış mekânlarda,

· Endüstriyel tesislerin döşemelerinde,

· Hangarlar ve mekanik atölyelerde,

· Garajlar ve otoparklarda,

· Depolarda, yükleme ve boşaltma alanlarında, lastik tekerlekli araç trafiği olan zeminlerde kullanılır.

Özellikleri/Avantajları:

· Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır.

· İçindeki modifiye polimerler sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile monolitik bir yapı oluşturur.

· Uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2 - 4 kat daha dayanıklıdır.

· Özel granülometrik dane boyutuna sahip kuvars agrega içerir.

Kalite Sınıfı: TS 1504-2

UYGULAMA DETAYLARI:

Yüzey Hazırlığı:

Mevcut beton üzerine şap betonu dökülerek DURACEM zemin sertleştirici. Uygulanacaksa, beton yüzeyi temizlendikten sonra proje ihtiyaçlarına göre yüzer veya monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey, gerekli yerlerde çeşitli yöntemler ile pürüzlendirilerek, çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalması engellenmelidir. Uygulama, doygun beton yüzey üzerine yapılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce projeye göre planlama yapılarak, anolar kare şeklinde teşkil edilmeli,

Çatlak kontrol derzleri belirlenmeli ve şap dökümü bu esaslara göre yapılmalıdır. Eğer anolar teşkil edilirken kutu profiller kullanılacaksa, sabitlemede kullanılan harç, şap dökülürken sökülmelidir. fiap betonu dökülürken, mevcut duvar ve kolonlardan, yaklaşık 1 cm kalınlığında ekstrüde plakalar kullanılarak ayrılmalı ve şap betonunun çalışmasına izin verecek bir boşluk yaratılmalıdır. Bu sayede şapın çatlamadan serbestçe genleşip büzülmesine imkan verilir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra bırakılan boşluklar CRETPOL S ve CRETPOL serisi uygun mastikler ile doldurulmalıdır. fiap betonunun kenarlarının düzgün çıkması için ano kalıpları her uygulamadan önce temizlenmeli ve KAPOL kalıp ayırıcı kullanılmalıdır. fiap betonu dökülürken kullanılan ano kalıpları, dizayn edilen şap yüksekliğinde olmalıdır. Kullanılacak kalıpların, lamba zıvanalı bir yapıya sahip olması, yük altındaki betonun soğuk derz kesitlerinden çökerek ayrılmasını engelleyecektir. Anolar arasında geçiş demirleri kullanılması, şap betonunun boyuna hareket etmesini engelleyeceğinden, kullanılacak mastik üzerine kesme kuvvetleri oluşturmayacak ve bu durum mastik ömrünü uzatacaktır.

Uygulama Yöntemi:

Uygulama yapılacak anoda kullanılacak miktarda yüzey sertleştirici kenara dizilmelidir. Uygulama aşağıda açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Serpme uygulamasından önce ano kenarlarında derz boyunca, yaklaşık 5x5 cm üçgen kesitli beton, mala ile alınmalıdır. Alınan beton yerine çok az su ile harç haline getirilmiş DURACEM mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının yük altında kırılmasını engelleyecektir. Yüzey sertleştirici, içindeki agregaların ayrışmaması için, uygulanırken uzak mesafelere serpilmemelidir. Serpme işlemine, ortam ve hava koşullarına göre, beton üzerine çıkıldığında, 0,5 - 1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilmelidir. Malzeme, ano üzerine öbek olarak dökülmemeli, mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve çekpas ile düzeltilmelidir. eğer malzeme öbek öbek ano yüzeyine dökülüp çekpas ile yayılırsa ilk dökülen malzemenin daha kalın kaldığı yerde, fazla malzeme kazınarak yüzeyden temizlenmelidir. ilk aşamada, toplam sarfiyatın 2/3'lük kısmı beton yüzeyine serpilip, çekpas ile yayılmalı veya makina yardımıyla yayılmalıdır. Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin, yeteri kadar disk perdahı (helikopter tepsi perdahı) yapılarak, betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır.

Disk perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasında kot farkı ve kötü derz görüntüsü ortaya çıkabilir. Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. ince perdah bıçak ile yapılan perdahtır. Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için, yüzeye kür malzemesi (CURETECH) uygulanmalıdır. Böylece DURACEM'den beklenen maksimum performans sağlanmış olur. Kür uygulaması yazın ve kışın muhakkak yapılmalıdır. Uygun kür malzemeleri için SERETEKS teknik servisine danışılmalıdır. Beton yeteri kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek, derzler oluşturulmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam koşullarına göre değişen zamanlamalar ile yapılır. Sıcak havalarda uygulama hızı artar, soğuk havalarda uygulama hızı düşer. Uygulama yapılırken betonun priz aşamalarına dikkat edilmelidir

Sarfiyat:

Kullanım amacı ve trafik yüküne bağlı olarak4 - 8 kg/m2

. Açık renk uygulamalarında 7 kg/m2'den az kullanılmamalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

· Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerinde.

· Yüzey sertleştirici uygulamaları uzman uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.

· Yüzey sertleştiriciler sadece uygulanacak yüzeyin aşınma ve darbe dayanımlarını artırma amaçlıdır, uygulanacak betonun mekanik dayanımlarına (eğilme, çekme ve basınç) hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle uygulanacak beton, üzerini etkileyecek mekanik yüklere göre dizayn edilmelidir. DURACEM uygulanacak şapların kalınlığı 7 cm'nin üzerinde, su/çimento oranı 0,45'in üstünde ve beton sınıfı en az C25 olmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. DURACEM sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

AMBALAJ:

25 kg'lk polietilen takviyeli kraft torba

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Kullanıcılar,  kimyasal ürünlerin  güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf  edilmesi  ile  ilgili  bilgi ve tavsiyeler  için, fiziksel,  ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle  ilgili  bilgileri  içeren,  ürüne  ait  malzeme  güvenlik  bilgi  formuna  (MSDS) başvurmalıdırlar

SORUMLULUK:

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Sereteks ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sereteks’in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sereteks’in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir.  Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sereteks ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sereteks  tarafından  ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sereteks sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sereteks ürünlerinin özelliklerini değiştirme  hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin  kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sereteks’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

 

 
 

 

Tüm Hakkı Saklıdır. © 2013 - Sereteks Yapı Kimyasalları

 
 

Ana Sayfa  |  Sereteks Hakkında  |  Ürünler Üretimler  |  Genel Bilgiler  |  Foto Galeri  |  İletişim


Tasarım ve Kodlama: Karınca Web Tasarım ve Hosting Hizmetleri